Saturday / Sâmbătă, 27 mai

4.30 p.m., GMT+2 / ora 16.30
Cinematograf Arta, Cluj-Napoca

Proiecție de filme documentare

Ligeti Portrait

Portret Ligeti


György Ligeti
Film realizat de Michel Follin 
concepție: Judit Kele. Michel Follin, Arnaud de Mezamat
© Artline Films - Abacaris Films 1993 

Trois études pour piano de György Ligeti
cu Pierre-Laurent Aimard,
Film realizat de Elisabeth Coronel - Arnaud de Mezamat
© Abacaris Films 2001 

Prezintă: Louise Duchesneau, Arnaud de Mezamat


Bilete pe: www.cinema-arta.ro

Eveniment realizat în parteneriat cu 
Institut Français Cluj-Napoca și Cinema Arta

György Ligeti – Portrait    

The composer Györgi Ligeti's background and biography is emblematic of the displaced, cosmopolitan, middle-European artist : uprooted by the Second World War, struggling against the dull artistic conformism of postwar communism, finding refuge in western Europe, a man truly at home only in the international community of music. How appropriate then that this revealing film portrait of Ligeti's life and music should use a train journey as its central metaphor. As Ligeti gazes through the train window onto changing landscapes and townscapes, it seems that all of the troubled yet inventive recent cultural history of Europe is also slipping past.

Documentary film – Abacaris Films
Director: Michel Follin
Screenplay: Judit Kele, Arnaud de Mezamat, Michel Follin
Production: Belgium, Hungary, France 1993
Duration: 65 minutes

György Ligeti – Portret

Biografia și educația compozitorului Györgi Ligeti este emblematică pentru un artist din centrul Europei, exilat și cosmopolit, dezrădăcinat de cel de-al doilea Război Mondial, luptând împotriva conformismului artistic absurd al comunismului de după război, găsind refugiu în Europa occidentală. Un om care se simțea acasă doar în comunitatea internatională a muzicii. Cât este de potrivit, atunci, ca acest film-portret revelator pentru viața și creația lui Ligeti să folosească drept metaforă centrală o călătorie cu trenul. În timp ce Ligeti privește pe geamul trenului la peisajele și imaginile în continuă schimbare, pare că întreaga istorie recentă a Europei, tulburată și aducătoare de nou, se pierde și ea în trecut.

Film documentar – Abacaris Films 
Realizator : Michel Follin
Scenariu: Judit Kele, Arnaud de Mezamat, Michel Folli
Producție: Belgia, Ungaria, Franța 1993
Durata: 65 minute

 

Trois Études pour piano de György Ligeti (1985)

A man of surprises, Ligeti plays with his performer since his pieces are virtuoso pieces, with the listener since he sets traps for him – sound illusions – and with himself with a set of very personal references. These essential pages of modern piano music presented by György Ligeti and Pierre-Laurent Aimard, are performed in a visual environment where listening and illusion are combined.

Documentary film – Abacaris Films
Director: Arnaud de Mezamat, Élisabeth Coronel
Screenplay: Pierre-Laurent Aimard, Arnaud de Mezamat, Élisabeth Coronel
Production: France, 2000
Duration: 34 minutes

Trei Studii pentru pian de György Ligeti (1985)

Om al surprizelor, Ligeti se joacă cu interpretul, căci piesele lui sunt pline de virtuozitate, se joacă cu ascultătorul, prin capcanele pe care i le întinde (iluzii sonore), și se joacă cu el însuși, prin intermediul unor referințe de ordin personal. Aceste pagini fundamentale pentru muzica modernă destinată pianului, prezentate de către György Ligeti și Pierre-Laurent Aimard, sunt interpretate într-un spațiu vizual în care ascultarea și iluzia se îmbină.

Film documentar – Abacaris Films
Realizator: Arnaud de Mezamat, Élisabeth Coronel
Scenariu: Pierre-Laurent Aimard, Arnaud de Mezamat, Élisabeth Coronel
Producție: Franța, 2000
Durata: 34 minute

 

Louise Duchesneau

Louise Duchesneau studied piano and musicology in Ottawa and Montreal, Canada, and at the University of Hamburg, Germany, where she also lectured for many years.  From 1983 to 2005 she was György Ligeti’s assistant.  In 2006-2007 she was part of Kent Nagano’s team at the Orchestre symphonique de Montréal. Since her return to Germany in 2008, she has worked as a free-lance author and translator. Together with Wolfgang Marx she co-edited György Ligeti: Of Foreign Lands and Strange Sounds (Woodbridge: Boydell & Brewer, 2011).

Louise Duchesneau

Louise Duchesneau a studiat pianul și muzicologia la Ottawa și Montréal, în Canada, și la Universitatea din Hamburg, Germania, unde a ținut cursuri timp de mai mulți ani. Din 1983 până în 2005, a fost asistenta lui György Ligeti. În 2006-2007, a făcut parte din echipa lui Kent Nagano la Orchestra simfonică din Montréal. De la revenirea sa în Germania, în 2008, a lucrat ca autor și translator liber profesionist. Împreună cu Wolfgang Marx, a editat György Ligeti: Of Foreign Lands and Strange Sounds (Woodbridge: Boydell & Brewer, 2011).

Arnaud de Mezamat

After studies in humanities and law, Arnaud de Mezamat undertook several positions in the performing arts sector (first in theatre then in music with Pierre Boulez), all the while pursuing his personal interests in photography and painting.

For almost thirty years, he has been active as a writer-director and has made around twenty documentaries whose themes focus mainly on the arts (music, fine arts, literature), social issues, the spoken word (psychoanalysis, testimony): https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_1494_F

He is also a producer and founded in 2007 the internet platform film-documentaire.fr which he oversees: www.film-documentaire.fr

He occasionally teaches in the field of documentary film-making.

Arnaud de Mezamat

După absolvirea studiilor de științe umaniste și de drept, Arnaud de Mezamat a lucrat în câteva instituții de spectacol (mai întâi în teatru, apoi în sfera muzicală, colaborând cu Pierre Boulez), toate aceste activități desfășurate în paralel cu pasiunea pentru fotografie și pictură.

Aproape 30 de ani a activat ca scenarist și a realizat aproximativ douăzeci de filme documentare, ale căror teme se axează în principal asupra artei (muzică, arte plastice, literatură), aspecte sociale, comunicare (psihanaliză, mărturii):
 https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_1494_F

Este totodată producător și a înființat în 2007 platforma online de filme documentare, pe care o supervizează: www.film-documentaire.fr

Ocazional, el predă cursuri în domeniul producției de film documentar.