Friday / Vineri, 16 iunie

7 p.m., GMT+2 / ora 19
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, Sala Reduta

Cine-concert

Ligeti Meets TIFF

Ligeti la TIFF


Filmul TABU
Regia: Fr. W. Murnau
Muzică live de: Violeta Dinescu 

Interpretează:

Trio Contraste

Ion Bogdan Ștefănescu
- flaut 
Sorin Petrescu - pian
Doru Roman - percuție 

Invitat special: 

Dorin Cuibariu – clarinet, saxofon, trombon 

Bilete pe: tiff.eventbook.ro

Eveniment realizat în parteneriat cu 
TIFF, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Fundația Murnau

 

Tabu: A Story of the South Seas

A silent film like a piece of music

Murnau's film Tabu seemed to me to be like a piece of music. When I watched it in silence, I discovered leitmotifs and melodic lines that you can follow. I was fascinated by the structure of the musical form of this legendary film. I tried to compose music, which resonated with Murnau's film (the first successful German director in Hollywood), by creating an appropriate expression for the inner, even painful poetic sound of the film's narrative. The true story was recreated by Murnau with authentic intensity as the inhabitants of the island of Bora Bora themselves acted it out. (There are no actors, only the islanders, who have lived through the event.) In order to give shape to the film's differentiated structure, it was first necessary to weave a network of correspondences between image and sound, which I linked and fused into an ideal unity. On the other hand, the live aspect of the performance requires, beyond such precision, freely notated sections in which the musicians can adapt to the image with a precision that suggests the audience's participation in the events.

The form of the composition was derived from the dramaturgy of the film. The musical material characterises people, places, incidents and through various compositional techniques is transformed or developed in the context of the story. In the process, the image is either commented (what is seen on the screen is also heard in the musical commentary), sometimes paraphrased, sometimes counterpointed. Finally, one can discover correspondences of sound elements that enliven the musical commentary of the love story of legendary, mythical dimension.

Violeta Dinescu

Tabu: O Poveste din Marea Sudului

Un film mut “compus” ca o piesă muzicală

Filmul lui Murnau, Tabu, a avut asupra mea efectul unei piese muzicale. Când l-am urmărit în tăcere, am descoperit leitmotive și linii melodice pe care le poți urmări. Am fost fascinată de structura formei muzicale a acestui film legendar. Am încercat să realizez o muzică anume, care să intre în rezonanță cu filmul lui Murnau (primul regizor german cu succes la Hollywood) prin crearea unei expresii adecvate pentru sunetul poetic interior, chiar dureros, al narațiunii din film. Povestea adevărată a fost recreată de Murnau cu o intensitate autentică, deoarece locuitorii insulei Bora Bora înșiși au interpretat-o (nu existau actori, ci numai locuitorii insulei, care au trăit aievea întâmplarea). Pentru a da contur structurii diferențiate a filmului, a fost mai întâi necesar să țes o rețea de corespondențe între imagine și sunet, pe care să le leg, și să le contopesc într-o unitate ideală. Pe de altă parte, aspectul live al spectacolului necesită, dincolo de o asemenea precizie, secțiuni liber notate, în care muzicienii să se poată adapta la imagine cu precizia ce sugerează publicului participarea la întâmplări.

Forma compoziției a decurs din dramaturgia filmului. Materialul muzical caracterizează oameni, locuri, întâmplări și prin diverse tehnici de compoziție este transformat sau dezvoltat  în contextul povestirii. În acest proces, imaginea este fie comentată (ceea ce se vede pe ecran se și aude în comentariul muzical), fie uneori parafrazată, fie alteori contrapunctată. În cele din urmă, se pot descoperi corespondențe de elemente sonore care însuflețesc comentariul muzical al poveștii de dragoste de dimensiune legendară, mitică.

Violeta Dinescu


 

Violeta Dinescu

Violeta Dinescu was born in Bucharest, 1953. She studied composition, piano and pedagogy at the Bucharest Ciprian Porumbescu Conservatory and has lived in Germany since 1982. After teaching in Heidelberg, Bayreuth and Frankfurt, she became professor of applied composition at the Carl von Ossietzky University in Oldenburg (1996-2021), where she was the founder of the Archive for Eastern European Music, the Composers' Colloquium and the symposium series about Romanian music Zwischen Zeiten/Shifting Times. Her catalogue of works includes compositions of the most diverse genres: chamber music, small and large orchestra, operas, ballets, silent film music and oratorios. Violeta Dinescu has received numerous scholarships, awards and prizes for her work. She has been a member of the European Academy of Sciences and Arts in Salzburg (EASA) since 2017, Dean of the Arts (Class III) since 2021, and a member of the Senate.

Violeta Dinescu

Violeta Dinescu s-a născută în 1953, la București.  A studiat compoziția, pianul și pedagogia la Conservatorul Ciprian Porumbescu din București și locuiește în Germania din 1982. După ce a predat la Heidelberg, Bayreuth și Frankfurt, a devenit profesoară de compoziție aplicată la Universitatea Carl von Ossietzky din Oldenburg (1996-2021), unde a fost fondatoarea Arhivei pentru muzica est-europeană, a Colocviului Compozitorilor și a seriei de simpozioane despre muzica românească ZwischenZeiten/Shifting Times. Catalogul creației sale include compoziții din cele mai diverse genuri: Muzică de cameră, orchestră mică și mare, opere, balete, muzică de film mut și oratorii. Violeta Dinescu a primit numeroase burse, premii și distincții pentru lucrările sale. Este membră a Academiei Europene de Științe și Arte din Salzburg (EASA) din 2017, Decan al Artelor (Clasa a III-a) din 2021 și membră a Senatului.

Trio Contraste

Ion Bogdan Ștefănescu - flute

Sorin Petrescu - piano

Doru Roman - percussion

Trio Contraste ensemble was established in 1983 and, in the same year, it was awarded the Romanian Composers Union Prize. In 1990, Trio Contraste received a Stipendienpreis in Darmstadt, Germany. In 2009, the ensemble was again awarded the Society of Romanian Composers’ Prize for its activity.

The Trio has been invited to many festivals such as: East - West Amsterdam (1991); Contemporary Music Festival - Huddersfield (1993); Nueva Musica - Bogotá (1993); Musicarama - Hong- Kong (1995); Piano Plus Festival - Bamberg and Zeit fur Neue Musik - Bayreuth (2001); George Enescu Festival – Bucharest (2003).

Trio Contraste plays concerts all over Romania and is a permanent guest at the Bucharest International Contemporary Music Festival, which takes place every year in May.

Abroad, the ensemble performs over 40 concerts per year, for instance in Germany  (Berlin - Pankower Ruthaus, Aachen - Klangbrucke, Heidelberg - Startbucherei, Oldenburg University, Mannheim - Reis Museum, Osnabruck, Baden - Baden, Karlsruhe, Kassel, Offenbach, Erfurt, Bamberg – E.T.A.Hofman Theatre), Holland, Luxemburg, Switzerland, France, Denmark, Austria (Vienna) and China.

Most of the Trio’s repertoire consists of works many important Romanian composers wrote for them: Anatol Vieru, Aurel Stroe, Myriam Marbé, Ștefan Niculescu, Nicolae Brânduș, Octavian Nemescu, Corneliu Dan Georgescu, Eugen Wendel, Lucian Meţianu, Doina Rotaru, Violeta Dinescu, Adrian Iorgulescu, Maia Ciobanu, Irinel Anghel, Dan Dediu, George Balint, Laura Manolache, Diana Rotaru, Gabriel Mălăncioiu, Gabriel Almași, etc.

Apart from its vast repertoire of contemporary music, resulting in hundreds of premieres, Trio Contraste also performs Classical music, jazz and folklore, in ther own arrangements. The ensemble has also collaborated with the ”Cantabile” Theater in Denmark, where they performed the stage music for ”Seven Princeses”, directed by Nullo Facinni and ”Agamemnon”, directed by Tine Madesen. They premiered the music for the balet”Mahan” by Horst Lohse, at the E.T.A. Hoffmann Theater in Bamberg and, since 2007 up to our present days, they perform Violeta Dinescu´s music for the movies ”Nosferatu” and ”Tabu”, directed by Friedrich W. Murnau, in their own arrangements.

Including their numerous television appearances, Trio Contraste has recorded the following CDs: Octavian Nemescu, UCIMR, 2019; Dialog, Ed. Gutingi, 2016; Octavian Nemescu – Musique pour descendre, Nicklas Records, 2011; Horst Lohse - Trio Contraste, Ed. Cavalli, 2013; Der Schlüssel der Träume, Ed. Gutingi, 2013; Tabu - Violeta Dinescu / Trio Contraste, Ed. Gutingi, 2010; Wandlungen, Ed. Leondra, Germany, 2005; Sonnengesang, Ed. Gutingi, Germany, 2004.

Trio Contraste

Ion Bogdan Ștefănescu - flaut

Sorin Petrescu - pian

Doru Roman - percuție

Ansamblul Trio Contraste este înfiinţat în 1983 de către Sorin Petrescu, iar după trei ani de activitate, în 1986, obţine premiul Uniunii Compozitorilor din România. În anul 1990 obţine Stipendienpreis la Darmstadt- Germania. De asemenea, în 2009, Trio Contraste a primit premiul Uniunii Compozitorilor din România pentru interpretare.

Din 2007, Trio Contraste este ansamblul solist al Filarmonicii ”Banatul” din Timișoara.

De la înființare și până astăzi, ansamblul a fost invitat în cele mai prestigioase festivaluri de muzică contemporană din țară sau de pretutindeni: Est - Vest Amsterdam; Contemporary Music Festival - Huddersfield; Nueva Musica - Bogotá; Musicarama - Hong- Kong; Piano Plus Festival – Bamberg; Zeit fur Neue Musik - Bayreuth; Stockholm New Music; SIMN, Meridian, Festivalul George Enescu – Bucureşti, Cluj Modern etc. De asemenea, a concertat în centre culturale importante din țări precum: Germania (Berlin - Konzerthaus, Pankower Rathaus, Aachen - Klangbrucke, Heidelberg - Startbucherei, Universitatea din Oldenburg, Mannheim - Reis Museum, Osnabruck, Baden-Baden, Karlsruhe, Kassel, Offenbach, Erfurt, Bamberg – E.T.A. Hoffman, Filarmonica din Düsseldorf), Olanda, Luxemburg, Elveţia, Franţa, Danemarca, Austria (Viena), China, Suedia, Norvegia etc.

Trio-ului i-au fost dedicate lucrări de către toţi compozitorii români importanţi: Anatol Vieru, Aurel Stroe, Myriam Marbé, Ștefan Niculescu, Nicolae Brânduș, Octavian Nemescu, Corneliu Dan Georgescu, Eugen Wendel, Lucian Mețianu, Doina Rotaru, Violeta Dinescu, Adrian Iorgulescu, Maia Ciobanu, Irinel Anghel, Dan Dediu, George Balint, Laura Manolache, Diana Rotaru, Gabriel Mălăncioiu, Gabriel Almași etc.

Pe lângă un repertoriu amplu de muzică contemporană, cu sute de prime audiții, Trio-ul Contraste interpretează şi muzică clasică, jazz şi folclor, în aranjamente proprii. De asemenea, ansamblul a colaborat cu teatrul ”Cantabile” din Danemarca, unde a realizat muzica pentru spectacolele ”Șapte prințese”, regia Nullo Facinni și ”Agamemnon”, regia Tine Madesen. A prezentat în premieră absolută muzica baletului ”Mahan” de Horst Lohse, la Teatrul E.T.A. Hoffmann, Bamberg și, din anul 2007 până în prezent, interpretază în aranjament propriu muzica filmelor ”Nosferatu” și ”Tabu”, regizate de Friedrich W. Murnau, muzica aparținând Violetei Dinescu.

Discografie: Dialog, ed. Gutingi, 2016; Horst Lohse - Trio Contraste, Ed. Cavalli, 2013; Der Schlüssel der Träume, Ed. gutingi, 2013; Tabu - Violeta Dinescu / Trio Contraste, Ed. Gutingi, 2010; Wandlungen, Ed. Leondra, Germania, 2005; Sonnengesang, Ed. Gutingi, Germania, 2004.

Dorin Cuibariu

Born in Timisoara in 1970, Dorin Cuibariu studied clarinet at the "Ion Vidu" Music High School in Timisoara (1985-1989), then at the "Gh.Dima" Music Academy in Cluj –Napoca, in the clarinet class of Professor Ioan Goilă (1989-1994).

Since 1995 he has played with the Banat Philharmonic in Timisoara as clarinet soloist.

He is a permanent collaborator of the chamber ensembles “Trio Contraste, “Trio Charisma”, ”Cobzality” and ”Old Dixieland Band”.This versatile musician’s broad repertoire extends to works from the pre-classical to the contemporary, but also to other genres such as jazz, Dixieland, romances, world music and finally Romanian folklore and that of the cohabiting nationalities. Dorin Cuibariu has not only mastered all the instruments from the clarinet and saxophone families, but also distinguishes himself on traditional instruments such as the taragot, the whistle, the kaval, the ocarina, the bagpipes and others.

As a member of the Banat Philharmonic Orchestra, but also as a member of various chamber ensembles, he has performed in the Republic of Moldova, ex-Yugoslavia, Italy, Hungary, Austria, Switzerland, Germany, Spain, Portugal, France, Holland, Belgium, Luxembourg, Denmark, Sweden, Norway, Turkey, Taiwan and others.

Dorin Cuibariu

Născut la Timișoara în 1970, Dorin Cuibariu a studiat clarinetul la Liceul de Muzică “Ion Vidu” din Timișoara (1985-1989), apoi la Academia de Muzică “Gh. Dima” din Cluj-Napoca, clasa de clarinet a maestrului Ioan Goilă (1989-1994).

Din 1995 activează ca artist instrumentist la Filarmonica Banatul Timișoara, în partida de clarinet.

Este colaborator permanent cu formația de cameră “Trio Contraste”, “Trio Charisma”, “Cobzality”, “Old Dixieland Band”.

De-a lungul timpului a interpretat lucrări din toate curentele muzicale, de la cel preclasic până la cel contemporan, dar și alte genuri precum jazz, dixieland, romanțe, world music și nu în ultimul rând, folclor românesc și cel al naționalităților conlocuitoare. În afară de toate instrumentele din familia clarinetului și a saxofonului, Dorin Cuibariu mai stăpânește și instrumentele tradiționale ca taragotul, fluierul, cavalul, ocarina, cimpoiul și altele.

Ca membru al orchestrei Filarmonicii Banatul, dar și ca membru în diverse formații camerale, a concertat în Republica Moldova, ex-Iugoslavia, Italia, Ungaria, Austria, Elveția, Germania, Spania, Portugalia, Franța, Olanda, Belgia, Luxemburg, Danemarca, Suedia, Norvegia, Turcia, Taiwan și altele.