Saturday / Sâmbătă, 31 oct.

7 p.m., GMT+2 / ora 19

Stream

Crossing the Styx;
Whispers from the Underworld 

Avant-Goth Performance by Irinel Anghel

Trecând Styx-ul;
șoapte din Lumea de dincolo

Avant-Goth Performance de Irinel Anghel


Irinel Anghel (voce, electronics)

Călin Torsan (instrumente de suflat, voce)

Alexandru Claudiu Maxim (artist video) 

The world of the depths has always been a space of mystery that invites people to take journeys that are both fascinating and terrifying. The encounter with the unknown awakens both curiosity and hesitation in each of us. 
The concert/performance proposed by Irinel Anghel in partnership with Călin Torsan, with a video animation signed by Alexandru Claudiu Maxim, offers such an experience in an acoustic and visual territory that lies beyond the ordinary, beyond the limits of the conventional, which you can enter only by “dying” to all that you believe you are and you know. Contact with the “world of the shades” can have a transformative power. It is a metaphor that urges us to introspection, to profound reflection, to reconsideration of the reference points of individual and collective realities.
The “avant-goth” style allows an artistically oriented exploration of such “dark” zones, which are unseen and unheard from the standpoint of classic perception, by means of accessing an arsenal of extended vocal and instrumental techniques and spectacular experiential, immersive contributions, generative of “real fictions,” with which the three artists are familiar. 

Lumea din adâncuri a fost și va fi mereu un spațiu al misterului ce invită oamenii la calătorii deopotrivă fascinante și înfricoșătoare. Întâlnirea cu necunoscutul face să tresară în fiecare, atât curiozitatea cât și ezitarea.
Concertul-performance propus de Irinel Anghel ce îl are ca partener pe Călin Torsan, cu o animație realizată de Alexandru Claudiu Maxim, oferă astfel o experiență într-un teritoriu sonor și vizual, aflat dincolo de obișnuit, de marginile convențiilor, în care nu poți intra decât „murind” pentru tot ceea ce crezi că ești și că știi. Contactul cu „lumea umbrelor” poate avea o putere transformatoare. Este o metaforă ce ne îndeamnă la introspecții, la reflecții profunde, la reconsiderări ale reperelor realităților individuale și colective.
Stilul „avant-goth” permite explorarea din punct de vedere artistic al acestor zone „întunecate”, nevăzute și neauzite din perspectiva percepției clasice, prin accesarea unui arsenal de tehnici vocale și instrumentale extinse și a unor contribuții spectaculare experiențiale, imersive, generatoare de „ficțiuni reale”, cu care cei trei artiști sunt familiarizați.

Irinel Anghel

Irinel Anghel, Romanian composer, vocal performer, interdisciplinary artist was born in 1969, in Bucharest. She attended the Georges Enesco Music Lycée, Bucharest, specialising in piano (1988), and the National University of Music, Bucharest, specialising in musicology (1994) and then composition (1996). She has a Master's Degrees in Musicology (1995) and Composition (1997) and was awarded a PhD in Musical Studies in 2003. She is a graduate of the National University of Music's MIDAS postdoctoral programme. Her output as a composer includes instrumental pieces, chamber music, electronic music, symphonic works, and theatre music. Since 2008, she has dedicated her career to interdisciplinary, hybrid, fusion and performance art. Her “crossing-borders” projects (Magic, Shopping in ParadoXphere, Talking to my Fears, Fairies and Fishes, It's all about me or the Day From Midnight, Your Highness, What about your freedom?, ArtSpa, MMMuzMobil, Posthumanism, Zoopera, Ghostphony) have initiated and developed a personal direction based on spontaneity and provocative attitudes, whereby Irinel Anghel continuously explores and extends her imagination and means of expression by employing combinations of movement, theatre and singing/spoken word. She is an advocate of experiential art with surrealist and post-humanist detents. Irinel Anghel is a winner of the Prize of the Union of Romanian Composers and Musicologists (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2017) and the Romanian Academy's Georges Enesco Prize (1999). From 2010 to 2012, Irinel Anghel was the artistic director of the International New Music Week.

Irinel Anghel

Irinel Anghel, născută în 1969, în București. este compozitoare, performer vocal și artist interdisciplinar. A absolvit cursurile Liceului de Muzică „George Enescu” din București, secţia pian (1988) şi pe cele ale Universităţii de Muzică din București, secţia Muzicologie (1994) şi secţia Compoziție (1996). Master în Muzicologie (1995) şi Compoziţie (1997), Irinel Anghel este doctor în ştiinţe muzicale din 2003 și absolventă a programului postdoctoral (MIDAS), în cadrul UNMB (2013).
Creaţia ei componistică conține lucrări instrumentale (Cellosonata, Miro en Miroir – Hommage a Miro, Ephemeral Equilibrium, Metablues, Everything and Nothing – Hommage à Borges), muzică de cameră (Morfogeneză, Für Elise String Quartet, La Persistance de la Memoire – Hommage à Dali, Peştera inimii, Arrets, Rotations bizarres, etc.), muzică electronică (O cină cu demonii mei, Arca lui Irinel, Spălătorul de creiere, I doll, Irinel FM, Phantom Power, ş.a.), lucrări simfonice (Mitul lui Sisif, Turnul Babel, Rinocerii, Mondes Impossibles I – Hommage à Escher, Chimères – perspective magrittienne, Labyrinthe, ş.a.) şi muzică de teatru (spectacolul Amanţii însângeraţi, opera Elizaveta Bam). În ultimul timp activitatea ei este dedicată artei interdisciplinare, hibride, de fuziune și performance art-ului. Printre proiectele „crossing-borders” create și prezentate public sunt Magic, Shopping in ParadoXphere, Talking to my Fears, Fairies and Fishes, It's all about me sau Ziua de la Miezul Nopții, Your Highness, What about your freedom?, ArtSpa, MMMuzMobil, Postumanism, Zoopera, Ghostphony ş.a., dezvoltând o direcţie personală, bazată pe curiozitate, spontaneitate şi atitudini provocatoare, în care Irinel Anghel explorează posibilităţile sale de exprimare prin combinații de mișcare, teatru, cântat-vorbit. Este adepta artei experiențiale cu detente suprarealiste.  
Irinel Anghel a fost distinsă cu Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2017), Premiul „George Enescu” al Academiei Române (1999), Premiul „Uchimura” acordat de Institutul Internaţional de Teatru (UNESCO) pentru muzica originală a spectacolului de teatru Amanții însângerați (2002), The 2003 International New Music Consortium Award (New York). În perioada 2010 – 2012, Irinel Anghel a fost director artistic al festivalului Săptămâna Internațională a Muzicii Noi. În prezent este redactor-șef al Revistei Muzica a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor.

Călin Torsan

Călin Torsan, born in 1970, is a clarinettist, saxophonist, and vocal performer attracted to experimental art, a member of a number of groups (most of which he also founded) with which he has performed in concerts held in Romania and abroad, and with which he has contributed to the production of numerous CDs over the last fifteen years: Domnișoara Pogany (Aperçu, Tempo Music, 1996; Symbollein, Just Music, 2001); Einuiea (Povestiri Bizantine, Just Music; Noa, Macondo Music, 2008), Nu & Apa Neagră (Omag, Lollipoppe Shoppe, 2008; Descîntecul Apei Negre, Lollipoppe Shoppe, 2011); Avant'n'Gard (Soare Staniol, self-produced, 2012; Colinde Netemperate, self-produced, rereleased in 2017 by Thirsty Leaves Music, Thessaloniki; Fuchsiada, Editura Art, 2013); abuabua (O Mînă de Boabe, self-produced, 2015); multumult (ZIGZAG, Thirsty Leaves Music, 2015; lungdrumscurt, self-produced, 2016; Deeper Kind of Yellow Blue, Tirsty Leaves Music, 2018). Since 2016, he has worked with Irinel Anghel on various interdisciplinary, experiential projects, including Posthumanism, Bluebeard's Apartment (2016), Zoopera, Aaaaaaaaaaa (2017), Ghostphony, Xolinde Sfolinde LOLinde (2018), and Dollcore Doll-Hall in Doll Moll (2019). 

Călin Torsan

Călin Torsan, născut în 1970, este clarinetist, saxofonist și performer vocal dedicat artei experimentale, ce face parte din mai multe grupuri (fiind în mare parte și fondator al acestora) cu care a susținut concerte în țară și în străinătate și alături de care, a contribuit la realizarea multor CD-uri apărute în ultimii 15 ani: Domnișoara Pogany (Aperçu – Tempo Music, 1996; Symbollein – Just Music, 2001); Einuiea (Povestiri bizantine – Just Music, 2004; Noa – Macondo Music, 2008); Nu & Apa Neagră (Omag – Lollipoppe Shoppe, 2008; Descântecul Apei Negre – Lollipoppe Shoppe, 2011); Avant'n'Gard (Soare staniol – producție proprie, 2012; Colinde netemperate – producție proprie și reeditare în 2017 la Thirsty Leaves Music, Salonic; Fuchsiada – Editura Art, 2013); abuabua (O mână de boabe – producție proprie, 2015); multumult (ZIGZAG – Thirsty Leaves Music, 2015; lungdrumscurt – producție proprie, 2016; Deeper Kind of Yellow Blue – Thirsty Leaves Music, 2018). Din anul 2016 a colaborat cu Irinel Anghel în diferite proiecte interdisciplinare, experiențiale precum Postumanism, Apartamentul lui Barba Albastră (2016), Zoopera, Aaaaaaaaaaa (2017), Ghostphony, Xolinde Sfolinde LOLinde (2018), Dollcore Doll-hall in Doll Moll (2019).